Ida B. Dzikowicz • Brand Architect, Advisor and Communication Designer

Privacy Policy

I respect your privacy

Ida Beata Dzikowicz (“I”, “me” or “my”) respects your privacy. This Privacy Policy (“Policy”) describes how I collect, use, store, process, and share/protect your information in relation to the IdaBDzikowicz.com website (the “Site”). By accessing, browsing, or using the Site, you expressly consent to the collection, use, storage, processing, and disclosure of your information, including personally identifiable information, as described in this Policy. If you do not agree with this Policy, do not access or use the Site. This Policy is part of and incorporated into the Terms of Use governing your use of the Site, so please review the Terms of Use prior to using the Site.

What I collect

I do not collect your personally identifiable information about you – your name, address, telephone, e-mail, etc. – unless you voluntarily provide me that information when you fill request some information from me.

Similar to other websites, I may collect some information automatically and store it in log files. When you visit the Site, your web browser software may automatically provide me with information such as the browser name and version, your computer type and operating system, the Internet address of the site from which you came, your computer’s IP address or your Internet service provider’s IP address, and host, the date and time you access the Site and the pages you visit. This information does not identify you.

How I use information I collect

I require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • To provide you with information that you request from me or which I feel may interest you, where you have consented to be contacted for such purposes
 • To generate statistical reports about general Site usage and traffic patterns in order to improve the design and content of the Site
 • To notify you about changes to this Site
 • To send you promotional or informational emails about new products, special offers or other information which I think you may find interesting
 • From time to time, I may also use your information to contact you for market research purposes. I may contact you by email, phone, fax or mail.

I do not sell, distribute or lease your personal information to any third parties.

Cookies

I may use information obtained from cookies or similar technology. Cookies are small, often encrypted text files containing small amounts of information, that are sent to your web browser and stored on your computer or device when you visit websites. They usually contain the URL of the website that created the cookie, the duration of the cookie's abilities and effects, and a random number. This number allows to recognize you when you return to a website or browse from page to page.

Cookies come in many forms. I have set out below the main types and categories of cookies that are used. This section refers to all types and categories of cookies and not just those I use on my Site.

 • First- and third-party cookies. Whether a cookie is first party or third party refers to the domain placing the cookie. First-party cookies are cookies that are set by a website itself and can only be read by this website. They are commonly used for the functionality of the site, e.g. shopping cart. Third-party cookies are set by third parties which can be tracking or marketing companies, e.g. advertising networks. These cookies get re-read during a visit on other sites if they do business with these companies as well. Retargeting is good example of an application.
 • Persistent cookies. These cookies remain on a user’s device for the period of time specified in the cookie. They are activated each time that the user visits the website that created that particular cookie. They help websites remember your information and settings when you visit them in the future.
 • Session cookies. These cookies allow website operators to link the actions of a user during a browser session. A browser session starts when a user opens the browser window and finishes when they close the browser window. Session cookies are created temporarily. Once you close the browser, all session cookies are deleted.

You are not required to accept and store cookies to browse my Site. You have the ability to delete cookies already stored on your computer or device, and to set your browser setting to reject cookies in the future. By deleting my cookies or disabling future cookies certain features of my Site may be unavailable. Further information on cookies is available at www.allaboutcookies.org, www.ociasteczkach.pl.

If you want to check which cookies are set and used by the website you are visiting you can use a cookie-checker.com tool.

How I use cookies

I may use cookies for analyzing trends, tracking users’ movements on the Site, administering the Site, and for management and improvement of the Site. I may also use this information to monitor aggregate metrics such as total number of visitors or pages viewed, or to track submissions in any interactive portion of the Site. This information will only be used internally in anonymous, aggregate reporting.

How I protect information I collect

Keeping your information secure is of great concern to me. I exercise care in facilitating the transmission of information between your device or computer and my servers (or the third-party servers that operate and store information for the Site). Personally identifiable information collected by the Site is stored in operating environments that are not available to the public.

Under 18-year-olds

My primary audience is adults. I do not intend to and will not knowingly collect any personal information from individuals under the age of 18. If you are under 18 years old and wish to ask a question or use this Site in any way which requires you to submit your personal information, please get your parent or guardian to do so on your behalf.

Linked websites

The Site contains links to other sites (“Linked Sites”). I have no control over, and am not liable or responsible for the privacy practices, terms of use, or content of Linked Sites. The Linked Sites may collect personally identifiable information from you that is not subject to my control. The data collection practices of Linked Sites will be governed by that site's privacy policy. Please review the privacy policies of any Linked Sites you may access.

Revisions to this Policy

This Privacy Policy is subject to change at any time, and I encourage you to periodically review this page for any updates.

How to contact me

If you have questions about this Policy or other matters that relate to it, you may contact me by going to my Contact page and using the form located there.

This Privacy Policy I last updated September 09, 2017.

Polityka Prywatności

Szanuję Twoją prywatność

Ida Beata Dzikowicz („ja”, „mnie”, „mój/moja/moje”) szanuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzę, wykorzystuję, przechowuję, przetwarzam i udostępniam/chronię informacje podane przez Ciebie w związku z korzystaniem z serwisu internetowego IdaBDzikowicz.com („Strona”). Wchodząc na Stronę, przeszukując jej zasoby lub korzystając z niej, wyrażasz wyraźną zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie podanych przez Ciebie informacji, w tym danych osobowych, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz zapisów niniejszej Polityki Prywatności, nie wchodź na Stronę ani nie korzystaj z niej. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Korzystania z serwisu regulujących sposób, w jaki korzystasz ze Strony, dlatego też zanim skorzystasz ze Strony zapoznaj się z Warunkami Korzystania z serwisu.

Co gromadzę

Dane osobowe, które Cię bezpośrednio dotyczą – tj. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. – gromadzę tylko i wyłącznie, gdy zostaną one przez Ciebie dobrowolnie podane w sytuacji, gdy występujesz do mnie o udzielenie informacji.

Tak jak w przypadku innych stron internetowych, na mojej Stronie również zdarza się, że informacje są automatycznie gromadzone i przechowywane w plikach log. Gdy odwiedzasz moją Stronę, oprogramowanie przeglądarki może automatycznie dostarczyć mi takich informacji, jak nazwa i wersja przeglądarki, typ komputera i system operacyjny, z jakiego korzystasz, adres strony internetowej, jaką poprzednio odwiedzałeś, adres IP Twojego komputera, host, data i godzina odwiedzenia przez Ciebie Strony oraz zakładki, na jakie wszedłeś. Informacje te nie stanowią Twoich danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystuję gromadzone informacje

Informacje, które opisałam powyżej są mi potrzebne, by zrozumieć Twoje potrzeby oraz by zapewnić lepszą jakość usług, a w szczególności są one potrzebne, by:

 • Udzielić Ci informacji, o jakie mnie prosisz lub informacji, które według mnie mogą Cię zainteresować, o ile wyraziłeś zgodę na kontakt w tym celu
 • Generować raporty statystyczne dotyczące odwiedzalności Strony i sposobu korzystania z jej zasobów w celu ulepszania jej wyglądu i zawartości
 • Informować Cię o zmianach na Stronie
 • Wysyłać do Ciebie wiadomości o promocjach, nowych produktach, ofertach specjalnych oraz inne informacje, które według mnie mogą Cię zainteresować
 • Od czasu do czasu mogę także wykorzystywać podane przez Ciebie informacje do kontaktu z Tobą w związku z badaniem rynku. Robię to drogą elektroniczną, przez telefon, fax lub pocztą.

Nie sprzedaję, nie rozpowszechniam ani nie wynajmuję Twoich danych osobowych żadnym osobom trzecim.

Cookies

Przysługuje mi prawo wykorzystywania informacji pozyskanych za pośrednictwem cookies lub innej podobnej technologii. Cookies to małe, często zaszyfrowane pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, przesyłane do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, którego używasz do przeglądania stron internetowych. Z reguły zawierają one adres URL strony, która stworzyła dany plik cookie, czas aktywności pliku oraz losowo wybrany numer. Dzięki niemu istnieje możliwość rozpoznania Cię, gdy wracasz na stronę lub gdy surfujesz pomiędzy zakładkami.

Pliki cookie przybierają różne formy. Poniżej przedstawiłam główne wykorzystywane typy i kategorie plików cookie. Opis ten odnosi się do wszelkich typów i kategorii plików cookie niezależnie od tego, czy są one wykorzystywane na Stronie, czy nie.

 • Pliki cookie pierwszej kategorii oraz pliki cookie domeny zewnętrznej. Przynależność pliku cookie do jednego z tych dwóch typów zależy od domeny, która je określa. Pliki cookie pierwszej kategorii określane są przez stronę samą w sobie i mogą być odczytywane tylko przez nią. Stosuje się je w odniesieniu do funkcjonalności danej strony, np. koszyka zakupów. Pliki cookie domeny zewnętrznej określane są przez tzw. strony trzecie, czyli firmy zajmujące się śledzeniem użytkowników lub marketingiem, np. agencje reklamowe. Pliki te odczytywane są ponownie podczas wizyt na innych stronach internetowych w przypadku, gdy są one powiązane ze stroną macierzystą. Dobry przykład ich wykorzystania stanowi funkcja przekierowywania.
 • Trwałe pliki cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Aktywują się za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę, z której dany plik cookie pochodzi. Pozwalają one serwisom internetowym na zapamiętanie dotyczących Cię informacji i ustawień podczas kolejnych wizyt.
 • Sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie umożliwiają operatorom stron łączenie działań użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki, a kończy się, gdy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookie są usuwane.

Nie ma konieczności akceptowania i przechowywania plików cookie, by przeglądać moją Stronę. Masz możliwość usunięcia plików cookie, które zostały już zapisane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu oraz wybrania takich ustawień przeglądarki, by w przyszłości nie akceptowała plików cookie. Po usunięciu plików cookie pochodzących z mojej strony lub wyłączeniu ich na przyszłość niektóre funkcje mojej Strony mogą stać się niedostępne. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org, www.ociasteczkach.pl.

W celu sprawdzenia, jakie pliki cookie są ustawione i wykorzystywane na stronie, którą odwiedzasz, skorzystaj z narzędzia cookie-checker.com tool.

Jak wykorzystuję pliki cookie

Pliki cookie wykorzystuję do analizowania trendów, śledzenia zachowań użytkowników na Stronie, przeprowadzania czynności administracyjnych na Stronie oraz w celu zarządzania Stroną i ulepszania jej. Mogę także wykorzystywać te informacje do monitorowania takich zbiorczych danych, jak całkowita liczba odwiedzających lub wyświetlonych zakładek, lub do obserwowania tendencji związanych z wykorzystywaniem interaktywnych funkcji Strony. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie dla celów wewnętrznych, do przygotowywania anonimowych raportów zbiorczych.

Jak chronię gromadzone przeze mnie informacje

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie niezwykle ważne. Dokładam wszelkich starań, by ułatwić przekazywane informacji pomiędzy Twoim komputerem bądź innym urządzeniem a moimi serwerami (lub serwerami należącymi do osób trzecich działających i gromadzących informacje na rzecz Strony). Dane osobowe gromadzone przez Stronę przechowywane są w środowiskach operacyjnych niedostępnych dla osób trzecich.

Osoby poniżej 18tego roku życia

Odbiorcami mojej Strony są głównie osoby dorosłe. Moim celem nie jest celowe gromadzenie danych osobowych osób niepełnoletnich. Jeśli masz mniej niż 18 lat i chciałbyś zadać pytanie lub skorzystać z dowolnej funkcjonalności mojej Strony, która wymaga od Ciebie podania danych osobowych poproś rodzica lub opiekuna, by zrobił to za Ciebie.

Powiązane serwisy

Strona zawiera linki do innych serwisów internetowych („Powiązane Strony”). Nie mam kontroli ani nie ponoszę odpowiedzialności za to, jak Powiązane Strony regulują kwestię prywatności, warunków korzystania z serwisu, czy też jakie treści zawierają. Powiązane Strony mogą gromadzić Twoje dane osobowe, jednak ja nie jestem w stanie tego kontrolować. Praktyki związane z gromadzeniem danych na Powiązanych Stronach są opisane w polityce prywatności tychże stron. Zapoznaj się z nimi przed korzystaniem z Powiązanych Stron.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności podlega zmianom w dowolnym momencie. Zachęcam do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania aktualnych informacji.

Kontakt

Zachęcam do zadawania pytań odnośnie niniejszej Polityki Prywatności lub innych kwestii z nią związanych poprzez formularz kontaktowy w zakładce Contact.

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana 09 września 2017.