Ida B. Dzikowicz • Brand Architect, Advisor and Communication Designer

Contact

If you have any questions regarding my services or comments that you would like to pass along to me, please use the form below and I will respond as soon as possible.

Jeśli masz pytanie dotyczące moich usług lub komentarze, które chciałbyś mi przekazać, proszę skorzystaj z poniższego formularza, a ja odpowiem w jak najszybszym terminie.

Contact Me

First Name * Imię

Required • Wymagane

Last Name * Nazwisko

Required • Wymagane

Leave this empty Pozostaw puste

Email Address * Adres Email

Required • WymaganeInvalid Format • Niepoprawny Format

Phone Number Numer Telefonu

Company Name Nazwa Firmy

Job Title Stanowisko

Reason for Contacting Me * Powód kontaktu

Required • WymaganeExceeded maximum number of characters • Przekroczona maksymalna liczba znaków

Comments/Enquiries Komentarze/Zapytania