Ida B. Dzikowicz • Brand Architect, Advisor and Communication Designer

loader

Knowledge
Oriented

The University of Warsaw

The University of Warsaw

New Trends
Driven

MAAT, Lisbon

MAAT, Lisbon

Beyond
the Horizon

Tim Easley, Osaka

Tim Easley, Osaka
Ida B. Dzikowicz • Brand Architect, Advisor and Communication Designer

brand arch. Ida B. Dzikowicz

Founder & CEO of Nufo Design

Ida B. Dzikowicz, the qualified Brand Architect, Advisor and Communication Designer, Founder and CEO of Nufo Design. She specializes in creating and building strong brands. Defines tailored strategies, designs unique brand identity systems, creates effective communication and memorable experiences. She strongly believes that Sensory Branding is today the key to increasing the brand value and company profits.

Ida discovered her passion for branding and communication very early — when, for the first time, she designed the logo, business cards and advertising materials for her Dad. From that moment, she was fascinated by building brands, and she was eagerly developing in this direction. She completed Master's studies with a specialization in Marketing and Management, postgraduate studies in the psychology of media communication (Faculty of Psychology, the University of Warsaw) and her dream and adored postgraduate studies in brand building (Faculty of Economics and Management of the Lazarski University, Brand Architect). She also obtained licenses and certificates in the field of communication: NLP Master Practitioner, NLP Business Practitioner, NLP  Practitioner, and completed numerous training courses and seminars on brand building, brand communication, brand management, and the art of design.

Currently, Ida has over 25 years of experience and she can boast of her cooperation with the largest, prestigious companies, such as: Alvarez & Marsal, McKinsey&Company, HEINEKEN, Kofola, MAKRO Cash & Carry, Polkomtel, Gino Rossi, Simple Creative Products, Metropolitan Capital Solutions, Magictown Group, Rubicon Partners, Resource Partners, Equitin Partners, BOMAG, Mabey Bridge Limited, LUNEOS, Qualia Development, SUN & SNOW, PLOH, Partner Holding Management, Inteliace Research, and the University of Warsaw. As well as Pioneer Investment Poland, Master Foods Poland, Rothmans of Pall Mall (Poland), and Pekao Trading Corporation Poland.

Thanks to her many years of experience in the international environment, Ida represents the top-quality services and a professional approach to the Client. Her passion and skills give you the opportunity to create your own, dream, unique, distinctive, credible, trustworthy, memorable and much-loved brand, and to increase the brand value and company profits.

Privately, Ida loves playing golf, tennis and billiards, as well as sailing, traveling and discovering new corners of the world. She is interested in communication, the psychology of perception, cognitive and social psychology, as well as modern design and art. What she appreciates in life is diligence, reliability, high quality, responsibility, discretion and professionalism.

She speaks Polish and English.

Ida B. Dzikowicz, dyplomowany Architekt Marki, Doradca i Designer Komunikacji, Założyciel i CEO Nufo Design. Specjalizuje się w kreowaniu i budowaniu silnych marek. Definiuje dopasowane strategie, projektuje wyjątkowe systemy identyfikacji marki, tworzy skuteczną komunikację i niezapomniane doświadczenia. Bardzo mocno wierzy w to, że Branding Sensoryczny jest dziś kluczem do wzrostu wartości marki i zysków firmy.

Pasję do brandingu i komunikacji Ida odkryła bardzo wcześnie — gdy po raz pierwszy zaprojektowała logo, wizytówki i materiały reklamowe dla swojego Taty. Od tamtego momentu fascynowała się budowaniem marek, i z wielką chęcią rozwijała się w tym kierunku. Ukończyła studia magisterskie ze specjalizacją Marketing i Zarządzanie, studia podyplomowe z psychologii komunikacji mediów (Wydział Psychologii UW) oraz wymarzone i uwielbiane studia podyplomowe z zakresu budowania marki (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, Architekt Marki). Uzyskała również licencje i certyfikaty z zakresu komunikacji: NLP Master Practitioner, NLP Business Practitioner, NLP Practitioner, oraz ukończyła wiele szkoleń i seminariów na temat budowania marki, komunikacji marki, zarządzania marką, i sztuki projektowania.

Obecnie Ida ma ponad 25 lat doświadczenia i może pochwalić się współpracą z największymi, prestiżowymi firmami, takimi jak: Alvarez & Marsal, McKinsey&Company, HEINEKEN, Kofola, MAKRO Cash & Carry, Polkomtel, Gino Rossi, Simple Creative Products, Metropolitan Capital Solutions, Magictown Group, Rubicon Partners, Resource Partners, Equitin Partners, BOMAG, Mabey Bridge Limited, LUNEOS, Qualia Development, SUN & SNOW, PLOH, Partner Holding Management, Inteliace Research, i Uniwersytet Warszawski. Jak również Pioneer Investment Poland, Master Foods Poland, Rothmans of Pall Mall (Poland), i Pekao Trading Corporation Poland.

Jej wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym środowisku sprawia, że Ida reprezentuje najwyższą jakość usług i profesjonalne podejście do Klienta. Dzięki Idy pasji i umiejętnościom masz możliwość stworzenia własnej, wymarzonej, wyjątkowej, wyróżniającej się, wiarygodnej, godnej zaufania, zapamiętywalnej i lubianej marki, oraz zwiększenia wartości marki i zysków firmy.

Prywatnie Ida uwielbia grać w golfa, tenisa i bilard, oraz żeglować, podróżować i poznawać nowe zakątki świata. Interesuje się komunikacją, psychologią: percepcji, poznawczą i społeczną, oraz nowoczesnym designem i sztuką. W życiu ceni sobie sumienność, rzetelność, wysoką jakość, odpowiedzialność, dyskrecję i profesjonalizm.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.

What Ida does

Brand Architecture

 • Brand Design
 • Market & Competitor analysis
 • Customer analysis
 • SWOT analysis
 • Brand name
 • Brand strategy
  mission, vision, essence, personality, values, positioning, benefits, promise, RTB
 • Brand identity
  visual, verbal, kinesthetic, sonic
 • Brand Building
 • Brand implementation
  logo design, business cards, company templates, website, workspace branding, visual information, other brand identity systems
 • Brand standards and guidelines
 • Brand communication strategy
  touchpoints, visual expression, tone of voice, messaging
 • Brand Image Guardianship
 • Print, press, online and broadcast media relations
 • Social media supervision
 • Cooperation with points of sale
 • Touchpoints supervision
 • Building the brand feeling
What Ida Does

Communication Design

 • Communication Strategy
 • Competitor analysis
 • Brand analysis
 • Target audience analysis
 • Touchpoints definition
 • Communication guidelines
 • Verbal Communication
 • Information architecture
 • Storytelling
 • Copywriting
 • Information design
 • Visual Communication
 • Graphics / Drawing
 • Photography
 • Presentations
 • Websites
 • e-books
 • Reports
 • Brochures
 • Posters
 • Billboards
 • Visual information systems
 • Advertisement
 • etc.
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a